Villahemförsäkring

När man bor i villa är det ofta önskvärt att man skaffar sig en bra villahemförsäkring så att man slipper oroa sig för att diverse olyckliga scenarion ska inträffa som ska leda till att man får en allt för stor ekonomisk utgift. De flesta villahemförsäkringar har en ganska liknande ram kring vad det är som brukar ingå och för att du som potentiell köpare av en villahemförsäkring ska veta vad som brukar ingå så är detta punktat i en enkel lista nedan med en förklaring när den delen av försäkringen kan bli aktuell.

Stöldskydd

Ett av de absolut vanligaste brotten som begås mot en villa är inbrott. Ersättningen som utgår till dig in innehavare av en villahemförsäkring är oftast mellan tjugo och fyrtiotusen kronor, dock kan detta variera på hur mycket du önskar betala i premie. En högre premie ger dig också en högre ersättning vid stöld i hemmet.

Brand

Vid en eventuell brand som förstör delar eller hela villan så kan försäkringsbolaget genom villahemförsäkringen betala de merkostnader som blir till följd av reparationer i villan. Främst handlar det om materiella ting som är grundläggande för att få en återställd miljö i bostaden.
Reseskydd
Mycket olyckligt kan hända i samband med en resa och därför ingår det i en villahemförsäkring bland annat ett ekonomiskt skydd som gör att alla bostadens boende får en ersättning utbetald till exempel om något tappas under resans gång alternativt om någon i sällskapet blir så skadad eller sjuk så att denne måste åka hem i förväg.

Rättsskydd

Vid ett scenario där du som innehavare av villahemförsäkringen blir involverad i en tvist i domstol så kan en försäkring av detta slag i vissa fall betala ut en ersättning för att betala kostnader som uppkommer i samband med tvisten så som till exempel kostnad för en advokat.

Läckage

Något som kan vara mer förödande än det låter är ett läckage. Vid en läcka i huset skapas en direkt risk för mögel vilket gör att villan måste genomgå en sanering eller renovering för att man ska försäkra sig om att inte mögel eller liknande förstör huset långsamt.

Drulleförsäkring

I vissa lite dyrare villahemförsäkringar så kan även en drulleförsäkring ingå som är en del som betalar ut ersättning om du vart direkt klantig, till exempel för att du tappat mobiltelefonen från en färja eller liknande. Vad som gäller exakt för drulledelen av en försäkring står respektive försäkringsbolag för att berätta.

När man ska teckna en villahemförsäkring så är det inte konstigt om man gärna letar efter någon som är till ett bra pris, därför är det bra om man jämför de olika villahemförsäkringar man kan hitta för att på så sätt kunna få en prisbild och då även kunna avgöra vilket försäkringsbolag som har mest förmånliga priser i förhållande till vad som ingår i själva försäkringen. Det återstår bara för dig som snart tecknar en villahemförsäkring att bläddra igenom flera försäkringsbolag och välja det du tycker är bäst för dig, ditt boende och eventuellt din familj.