Kraven för att få ersättning från inkomstförsäkringen

Utöver A-kassans ersättning vid arbetslöshet kan en inkomstförsäkring ge ytterligare ersättning. Om en person tjänar ca 24000 eller mer kommer han/hon få maxersättning från A-kassan på 18700. Mer än så går det inte att få från A-kassan och det är där som inkomstförsäkringen går in och ser till att man får 80 procent av sin lön oavsett (näst intill) lönenivå.

Men för att få ersättning är det några krav som måste vara uppfyllda.

För det första måste man vara med i någon a-kassa samt få ersättning från den.

För det andra måste kvalificeringstiden vara uppfylld. Med det menas att försäkringen tecknades ett år innan den för första gången ska ge ersättning. Det behöver inte alltid vara just ett år utan det varierar mellan olika försäkringsbolag men ett år är mycket vanligt.

För det tredje måste personen arbetat det senaste året. Det är ju logiskt sett svårt för en arbetslös att plötsligt bli arbetslös… Däremot är aldrig kravet att man måste jobbat heltid under en lång period utan kravet kan tex vara minst 80 timmar per månad i ett år. Eftersom antalet arbetsdagar påverkar möjligheten att få ut pengar från inkomstförsäkringen bör man vara noggrann att spara alla bevis på arbete, särskilt om det finns många olika små arbetsgivare under det senaste året.

För det fjärde ska personen inte fått någon ersättning från inkomstförsäkringen de senaste 12 månaderna. Det är alltså inte möjligt att få ut ersättning, få ett kort vikariat för att sedan få ut pengar igen på denna försäkring.

Det kan upplevas som snäva krav men detta ska ställas mot kostnaden för försäkringen och vad den kan ge till dig. För de som tjänar kring 24000 gör försäkringen inte någon större skillnad men med bara någon tusenlapp mer i brutto per månad blir det flera hundra kronor mer i ersättning vid arbetslöshet. Om nu kraven är uppfyllda…